OneTouch® Verio Reflect®

Edini merilnik s funkcijo Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®)

Vedno korak pred težavami.

Funkcija Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®) vam nudi prilagojeno svetovanje, vpogled v dogajanje in vzpodbudo, da lahko pravočasno ukrepate in se izognete visokim in nizkim vrednostim glukoze v krvi.*

Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic vam pomaga videti, kdaj se vrednost vaše glukoze v krvi približuje spodnji ali zgornji mejni vrednosti, da lahko ukrepate, še preden so vrednosti izven razpona.**

Ko se povežete z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, vam funkcija Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®) omogoča še boljši vpogled v dogajanje in pomaga obvladovati vašo sladkorno bolezen.

Ne sprejemajte takojšnjih odločitev glede zdravljenja na podlagi funkcije Kazalnika razpona ColourSure® Dynamic. Odločitve o zdravljenju morajo temeljiti na numeričnih rezultatih meritev in priporočilih vašega zdravstvenega strokovnjaka in ne izključno na tem, kje se vaš rezultat meritve nahaja znotraj nastavljenih mejnih vrednosti razpona.

* Za takojšnje odločitve glede zdravljenja vedno upoštevajte vaš trenutni rezultat meritve. Preden znatno spremenite zdravljenje vaše sladkorne bolezni, pa se pogovorite s svojim zdravstvenim strokovnjakom.

** Spodnja in zgornja mejna vrednost razpona, nastavljeni v merilniku OneTouch Verio Reflect®, se nanašata na vse rezultate meritev glukoze v krvi, vključno z meritvami, opravljenimi pred ali po obrokih, ob zaužitju zdravil in ob drugih aktivnostih, ki bi lahko vplivale na vrednosti glukoze v krvi. Bolniki naj se s svojim zdravstvenim strokovnjakom pogovorijo o spodnji in zgornji mejni vrednosti, ki sta za njih primerni.

Merilnik OneTouch Verio Reflect® skupaj z aplikacijo OneTouch Reveal® zagotavlja boljše razumevanje in vpogled pri obvladovanju vašega sladkorja v krvi.*

Sporočila funkcije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®)

Pošiljanje takojšnjih opozoril na vaš pametni telefon ob zaznavi vzorcev visokih ali nizkih vrednosti meritev vam pomaga, da se izognete le-tem v prihodnje in daje še boljši vpogled v dogajanje, za lažje obvladovanje vašega sladkorja v krvi.**

Modro, zeleno in rdeče

Aplikacija OneTouch Reveal® s tehnologijo ColourSure® samodejno organizira vaše rezultate meritev glukoze v krvi v barvno kodiranem dnevniku in nadzornih zaslonih, ki povezujejo vaše zaznamke o hrani, inzulinu in telesni aktivnosti.

Brezhibna sinhronizacija

Deluje v povezavi z vašim merilnikom OneTouch Verio Reflect® in samodejno sinhronizira vse vaše rezultate meritev glukoze v krvi tako, da imate na voljo vse potrebne informacije, ki jih potrebujete, ko jih potrebujete.

Izmenjava podatkov

Oglejte si napredek in ga delite s svojo družino, prijatelji ali drugimi osebami, ki jim zaupate.

In še veliko več

 • Oglejte si primerjalnik A1C*** s povprečjem rezultatov krvnega sladkorja v zadnjih 90 dneh.
 • Nastavite sebi prilagojene cilje za število dnevnih meritev glukoze v krvi in prehojenih korakov, količino zaužitih ogljikovih hidratov in telesne aktivnosti.
 • Nastavite si opomnike, kdaj si morate izmeriti glukozo v krvi in vbrizgati inzulin.
 • Prenesite mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® in odkrijte vse nove funkcionalnosti, ki vam pomagajo obvladovati vaš krvni sladkor.

* V primerjavi z uporabo merilnika brez funkcije Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®).

** Več kot zgolj uporaba merilnika.

*** Vnesti je treba rezultat meritve A1C, ki vam jo posreduje zdravstveni strokovnjak.

V kompletu se nahaja:

 • merilnik glukoze v krvi OneTouch Verio Reflect® (baterije so priložene),
 • 10 testnih lističev OneTouch® Verio®,
 • OneTouch® Delica® Plus sprožilnik,
 • 10 sterilnih OneTouch® Delica® Plus lancet,
 • torbica,
 • Priročnik za uporabo,
 • Vodnik za hitri začetek.

Pred uporabo merilnika OneTouch Verio Reflect® za merjenje glukoze v krvi si najprej preberite Priročnik za uporabo in navodila, ki so priložena k sestavnim delom sistema.

Kako vklopim merilnik OneTouch Verio Reflect®?

Merilnik vklopite tako, da pritisnete in pridržite tipko OK do prikaza zaslona Pozdravljeni. Merilnik lahko vklopite tudi z vstavitvijo testnega lističa. Če opazite na pozdravnem zaslonu kakšno manjkajočo slikovno piko, morda merilnik ne deluje pravilno. Pokličite brezplačno telefonsko številko 080 14 41, Oddelek za stike s strankami.

Koliko rezultatov meritev lahko shrani merilnik OneTouch Verio Reflect®?

Merilnik shrani zadnjih 750 rezultatov meritev glukoze v krvi in meritev s kontrolno raztopino. Rezultati meritev s kontrolno raztopino so shranjeni v merilniku in mogoče si jih je ogledati med pregledovanjem preteklih rezultatov.

Kje lahko najdem rezultate svojih meritev po tem, ko so se prikazali na zaslonu?

Z uporabo dnevnika rezultatov lahko pregledujete zadnjih 750 rezultatov meritev. Na zaslonu se izpišejo do štirje rezultati, in sicer tako, da se rezultat zadnje meritve izpiše najprej. V dnevniku rezultatov so rezultati meritev zabeleženi v redosledju, kot so bile izvedene meritve.

V glavnem meniju s pritiskom znaka ⋀ ali ⋁ izberite dnevnik rezultatov in izbiro potrdite s pritiskom tipke OK.

Katera sporočila ponuja funkcija Blood Sugar Mentor®?

Funkcija Mentor za vrednosti sladkorja v krvi (Blood Sugar Mentor®) nudi vpogled v dogajanje in svetovanje glede obvladovanja sladkorne bolezni, vključno z izobraževalnimi in motivacijskimi sporočili, ki slonijo na vaših trenutnih in preteklih rezultatih meritev glukoze v krvi in drugih zabeleženih podatkih. Ko se izpiše rezultat meritve glukoze v krvi, lahko merilnik prikaže tudi mentorske nasvete (navodila), sporočila o vzorcu (vpogled) ali nagrade (spodbujanje).

 • Mentorski nasveti se na merilniku pojavijo, kadar so vaši rezultati meritev dosledno znotraj razpona ali pa se pretežno gibljejo v območju nizkih ali visokih vrednosti.
 • Sporočila o vzorcu se pojavijo, kadar merilnik prepozna vzorec rezultatov meritev glukoze v krvi, ki se nahajajo izven mejnih vrednosti razpona, nastavljenih v merilniku.*
 • Nagrade si prislužite, kadar dosežete določene merila, na primer, ko dosežete cilj dnevnih meritev ali zabeleženih rezultatov.

Funkcija Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor®) uporabnikom nudi prilagojeno svetovanje, vpogled v dogajanje in vzpodbudo tako, da lahko ukrepajo na podlagi njihovih aktualnih rezultatov meritev.

* Za takojšnje odločitve glede zdravljenja vedno uporabite tri aktualne rezultate meritev.

 • Takojšnje ali večje spremembe vašega načrta zdravljenja sladkorne bolezni naj ne temeljijo na sporočilih o vzorcu, ne da bi se o tem predhodno pogovorili s svojim zdravstvenim strokovnjakom. Preden uvedete večje spremembe v vaš načrt zdravljenja sladkorne bolezni, se vedno najprej pogovorite s svojim zdravstvenim strokovnjakom.
 • Za ukrepanje ob visokih ali nizkih vrednostih meritev ne čakajte na sporočila o zaznavi vzorca.

Kaj je Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic?

Merilnik OneTouch Verio Reflect® je opremljen s funkcijo Kazalnika razpona ColourSure® Dynamic, ki nemudoma pokaže, ali je vaš rezultat meritve pod (modra), znotraj (zelena) ali nad (rdeča) mejnimi vrednostmi razpona. Prav tako prikaže, kadar so rezultati meritev blizu spodnje ali zgornje mejne vrednosti ciljnega razpona. Rezultat meritve se izpiše na zaslonu, istočasno pa se pojavi ikona Kazalnika razpona nad odgovarjajočim segmentom barvnega traku glede na nastavljen razpon vrednosti. Ikona Kazalnika razpona se lahko prikaže kot čustveni simbol ali v tekstualni obliki. Da bi videli, kje se vaš rezultat meritve nahaja znotraj vaših mejnih vrednosti razpona, uporabite hkrati ikono Kazalnika razpona in barvni trak.

Merilnik ima prednastavljene mejne vrednosti razpona, ki jih lahko po priporočilih zdravstvenega strokovnjaka spremenite. Prednastavljena spodnja mejna vrednost je 3,9 mmol/l, zgornja pa 10,00 mmol/l.

* Z zdravstvenim strokovnjakom se pogovorite o nastavitvah mejnih vrednosti razpona, ki so za vas primerne.

Kako lahko spremenim prednastavljeno spodnjo in zgornjo mejno vrednost razpona?

V meniju nastavitev pritiskajte na znak ⋀ ali ⋁, dokler ne označite možnosti razpon/90dni in nato pritisnite tipko OK. Na zaslonu so prikazane vaše trenutne nastavitve merilnika. Nato označite nastavitve razpona, ki jih želite prilagoditi, in pritisnite tipko OK. Prilagodite spodnjo mejno vrednost in pritisnite tipko OK. Ponovite prejšnji korak in spremenite še zgornjo mejno vrednost.

Za pomik nazaj v glavni meni pritisnite na ikono puščice nazaj.

Ali prejmem sporočilo, kdaj je treba opraviti meritev?

Da. Funkcija sledilca meritev v merilniku vam omogoča nastaviti število meritev, ki jih želite opraviti vsakodnevno in nato samodejno beleži vaš napredek v doseganju zadanega cilja. Merilnik ima prednastavljen cilj dnevnih meritev, in sicer, štiri meritve na dan. Največje število meritev, ki jih lahko nastavite, je osem.*

Za izklop sledilca meritev pritiskajte znak ⋁, da izberete možnost »Izklop« in jo potrdite s pritiskom tipke OK.

* Z zdravstvenim strokovnjakom se pogovorite o nastavitvah mejnih vrednosti razpona, ki so za vas primerne.

Kaj pomeni trend 90 in, kako lahko nastavim svoj cilj 90-dnevnega povprečja?

Trend 90 vam omogoča nastaviti ciljno vrednost 90-dnevnega povprečja glukoze v krvi in beleži vaš napredek v doseganju zadanega cilja. Grafični prikaz povprečij se samodejno posodobi vsakih štirinajst dni in vam omogoča videti, kako se giblje vaš celovit nadzor nad glukozo v krvi skozi čas. Prednastavljena ciljna vrednost 90-dnevnega povprečja v merilniku je 8,6 mmol/l. Najmanjše 90-dnevno ciljno povprečje znaša 5,5 mmol/l, največje pa znaša 14,7 mmol/l.*

Za prilagajanje ciljne vrednosti 90-dnevnega povprečja si preberite »Kako lahko spremenim spodnjo in zgornjo mejno vrednost s prednastavljenih mejnih vrednosti?«

* Z zdravstvenim strokovnjakom se pogovorite o nastavitvah mejnih vrednosti razpona, ki so za vas primerne.

Zakaj moram nastaviti cilj dnevnih meritev?

Če imate vklopljen sledilec meritev, vam merilnik omogoča nastaviti število meritev glukoze v krvi, ki jih načrtujete v enem dnevu in nato samodejno beleži vaš napredek v doseganju zadanega cilja.* Merilnik ima prednastavljen cilj dnevnih meritev, in sicer, štiri meritve na dan. Največje število meritev, ki jih lahko nastavite, je osem.

Kadar uporabljate aplikacijo OneTouch Reveal®**, lahko vsak posamezni cilj nastavite kot dnevni ali tedenski cilj s tapkanjem na radijski gumb, ki se prikaže na dnu sledilca ciljev. Različni cilji, ki jih lahko nastavite so: cilj meritve glukoze v krvi, cilj števila korakov, cilj ogljikovih hidratov in cilj telesne aktivnosti.

* Z zdravstvenim strokovnjakom se pogovorite o nastavitvah mejnih vrednosti razpona, ki so za vas primerne.

** Mobilna aplikacija OneTouch Reveal® je namenjena bolnikom s sladkorno boleznijo, s katero lahko pregledujejo, sledijo, in si izmenjujejo podatke iz merilnikov glukoze v krvi, kar jim je v pomoč pri obvladovanju ravni glukoze v krvi. Aplikacija je na voljo za uporabo z združljivimi napravami Apple iOS AndroidTM in je zasnovana za delovanje z brezžičnimi merilniki glukoze v krvi OneTouch®. Več informacij o mobilni aplikaciji poiščite v datoteki za pomoč OneTouch Reveal®.

 

Kakšne baterije uporablja merilnik OneTouch Verio Reflect®?

Vaš merilnik OneTouch Verio Reflect® uporablja dve litijevi bateriji CR2032.

Kako lahko na svojem merilniku uporabljam Bluetooth®?

Da bi lahko merilnik povezali z združljivo brezžično napravo, mora biti vključena funkcija BLUETOOTH®. V meniju nastavitev označite Bluetooth in pritisnite tipko OK.

Po vključitvi funkcije Bluetooth vas bo merilnik pozval, da se povežete z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®. Pritisnite tipko OK.

Po prenosu in namestitvi mobilne aplikacije OneTouch Reveal® na vašo združljivo brezžično napravo, se pomaknite desno in tapnite na ikono merilnika. Pojavil se bo poziv, da poiščite ikono Bluetooth® v desnem zgornjem kotu zaslona merilnika in če jo vidite, tapnite nanjo.

Če ikone Bluetooth® ne vidite, to pomeni, da je funkcija Bluetooth® na vašem merilniku izključena. V tem primeru tapnite na »Ni funkcije Bluetooth®« in aplikacija vas bo vodila skozi postopek, kako na vašem merilniku vključiti Bluetooth®. Na poziv, s tipkovnico aplikacije vtipkajte PIN-kodo, ki se prikaže na zaslonu merilnika in tapnite »Vzpostavi povezavo«.

Ko na svoji prenosni napravi odprete mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, upoštevajte navodila, ki se izpišejo na zaslonu. Svoj merilnik določite tako, da poiščete zapis »OneTouch« in zadnje 4 znake serijske številke merilnika. Na zaslonu merilnika se bodo izpisali podatki za vzpostavitev povezave, ki jih morate poiskati na združljivi brezžični napravi.

Priročnik za uporabo merilnika OneTouch Reflect® vsebuje natančna navodila, kako vaš merilnik povezati z združljivo brezžično napravo.

Ali lahko odčitke meritev prenesem na osebni računalnik? Katero programsko opremo lahko uporabim s svojim merilnikom OneTouch Verio Reflect®?

Vaš merilnik lahko uporablja programsko opremo za obvladovanje sladkorne bolezni, ki omogoča, da na vizualen način spremljate ključne dejavnike, ki vplivajo na vaš krvni sladkor. Če želite izvedeti več o orodjih za obvladovanje sladkorne bolezni, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 14 41, Oddelek za stike s strankami.

Zahteve za strojno in programsko opremo za uporabo spletne aplikacije OneTouch Reveal® so na voljo na www.onetouchreveal.si

Kaj storiti, če se na zaslonu pojavi sporočilo o napaki?

Ko merilnik ali odprtina za testni listič ne deluje pravilno, se na zaslonu merilnika OneTouch Reflect® pojavi sporočilo o napaki. V Priročniku za uporabo si preberite poglavje o odpravi težav in, če je napaka še vedno prisotna, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 14 41, Oddelek za stike s strankami.

Morda potrebujete več odgovorov, ki niso povezani s tem izdelkom? Dodatno znanje lahko pridobite na naši spletni strani, v razdelku Pogosto zastavljena vprašanja.

iOS je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App StoreTM je storitvena znamka družbe Apple Inc. AndroidTM in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPad in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG Inc. in vsakršna uporaba le-teh s strani družbe LifeScan Scotland Ltd. je določena s pogoji licence. Ostale blagovne znamke in blagovna imena pripadajo njihovim lastnikom.