Pogoji poslovanja in uporabe

Medis-M d.o.o. si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na naših spletnih straneh. Vsebine naših spletnih strani ni dovoljeno spreminjati oziroma uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij. Vsebine ni dovoljeno kopirati za javne in komercialne namene.

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Medis-M d.o.o. ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine za različne namene. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Medis-M d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Spletne strani onetouch.medis-m.si vsebujejo tudi povezave na spletne strani drugih podjetij z namenom, da vam omogočimo dostop do dodatnih virov informacij. Medis-M d.o.o. ne odgovarja za vsebino na povezanih spletnih straneh drugih podjetij, in v kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Medis-M d.o.o., se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov po zakonu ZVOP. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva: e-obvestil, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki kupcev v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi. Več podrobnosti kako ravnamo z vašimi osebni podatki, si lahko preberete tukaj.

Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
Prodajalec je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.
Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka.
Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem.
Zato se prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Avtorske pravice

Vsa vsebina na strani in podstraneh onetouch.medis-m.si, je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Slikovno gradivo, logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last podjetja. Medis-M d.o.o.